Vil Newark: Sant Kote Jèn yo Jwenn Tout Bagay pou Karyè yo (Youth One Stop Career Center)

Partner Overview

Service Overview

Pwogram Travay pou Jèn yo Pandan Sezon Ete (Summer Youth Employment Program, SYEP) a ofri eksperyans travay, anseye konpetans travay enpòtan, konpetans finansye epi ba w yon revni pou sezon ete a. Aktivite edikatif SYEP yo pral amelyore eksperyans sezon ete w la, pandan l ap pèmèt ou devlope sansibilizasyon pou karyè, konprann jesyon lajan pèsonèl ou ak konpetans sosyal ki gen rapò ak travay ou.

Loading...