Essex ResourceNet

Partner Overview

Service Overview

Kijan ResourceNet ka ede w?
-Fanmi yo ka jwenn aktivite lwazi, pwofesyonèl swen sante, gwoup sipò ak evènman espesifik nan zòn ou an. Si w se yon rezidan Konte Essex, NJ, tanpri, abòne nan Evènman ak Nouvèl Chak Mwa nou yo.
-Pwofesyonèl Swen Sante yo ak Òganizasyon Kominotè yo ka liste resous kominotè ak resous sante yo, liy asistans telefonik yo, gwoup sipò yo ak evènman yo.

Loading...