Sant Edikasyon Siperyè (Best in Class Education Center)

Kou ki fèt nan ti gwoup yo reponn ak kapasite endividyèl elèv yo nan Matematik ak Angle, sa ki bati yon baz konpetans ak refleksyon kritik. Chak elèv gen bezwen inik. Se poutèt sa nou ofri leson pèsonalize pou ede elèv yo ranfòse konfyans yo ak metriz yo nan travay akademik yo.

Read More