Enstiti Hetrick-Martin (Hetrick-Martin Institute): New Jersey

Partner Overview

Service Overview

Sèvis Konsèy Sou Plas ak Jesyon Dosye ke HMI Ofri: Travayè Sosyal NJ Sant Kominotè

De Hart (De Hart Community Center)
120 Burnett Ave
Maplewood, NJ 07040
Madi ak Jedi
Lè Biwo 10 AM – 6 PM
Lè Pwogram yo 3 PM – 6 PM

Lekòl Segondè Zòn Lès (East Side High School)
238 Van Buren St.
Newark, NJ 070105
Lendi nan Bibliyotèk/Sant Medyatik la
10 AM – 1:30 PM

Lekòl Segondè Inivèsitè Bard Early (Bard Early College High School)
321 Bergent St.
Newark, NJ 07103
Madi
10:50 AM – 1:30 PM

Otorite Lojman Vil Jersey (Jersey City Housing Authority)
Marion Gardens Room
73 Dales Ave. Apt 1311
Jersey City, NJ 07306
Lendi ak Mèkredi
3 PM – 6 PM

Loading...