Bibliyotèk Piblik Newark la (Newark Public Library)

Partner Overview

Service Overview

Sèvis:
-Lis Liv yo
-Pwogram pou Timoun
-Sèvis ant Bibliyotèk
-Kat Bibliyotèk, Peryòd Prè, ak Amann ki poko Peye
-Koneksyon Karyè nan NJ
-Òdinatè ak Aksè Piblik
-Sèvis Faks Piblik nan Bibliyotèk la
-Planifye yon Atelye Travay pou Konpetans nan Bibliyotèk
-Sèvis espesyal pou Moun ki gen Andikap
-Sèvis Referans Nasyonal

Loading...