Patenarya pou Sante Matènèl ak Timoun (Partnership for Maternal & Child Health)

Partner Overview

Service Overview

Sa a yo se pwogram edikasyon parantal ki baze sou prèv ke nou bay fanm ansent ak paran timoun yo ak/oswa responsab legal k ap leve timoun ki gen laj Zewo rive nan 8 lane k ap viv nan Irvington oswa nan Newark.

– Pwogram Edikasyon Parantal Aktif – pou paran/responsab legal ki gen timoun ki gen laj 5 rive nan 8 lane
– Pwogram Edikasyon Parantal sou Sik Sekirite – pou fanm ansent ak paran/responsab legal ki gen timoun ki gen laj 0 rive nan 5 lane

Loading...